Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ihmisen havaintomekanismien toimintaperiaatteet ja tämän tiedon sovellusmahdollisuudet tekniikan alalla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 14.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tapio Takala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapio Takala

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.12.2020-21.12.2112):

Opettajana toimii yliopistotutkija, psykol. toht. Jukka Häkkinen.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Opintojakson tarkoituksena on tutustua ihmisen aistijärjestelmien toimintaan ja havaintokokemuksen muodostumiseen. Opintojakso kattaa aistijärjestelmien toiminnan perusteet neuraalisella tasolla ja havainnon muodostumiseen liittyvät kognitiiviset prosessit. Luennoilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: värinäkö, kontrastiherkkyys, kuvioiden hahmottaminen, visuaalinen tarkkaavaisuus, kolmiulotteinen stereonäkö, liikkeen havaitseminen, kuuloaisti ja tuntoaisti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Luennot, tentti.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Luentokalvot sekä muu materiaali määritellään kurssin alussa.