Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Tuottaa yksinkertaisia 3D-malleja ja grafiikkaa erilaisiin visuaalisen viestinnän käyttötarkoituksiin
- suunnittelua, tuotantoa, yhdistelyä, esittämistä ja reaaliaikaista manipulointia
- laajentaa digitaalisen sisällöntuotannon työkaluja ohjelmoinnin keinoin
- soveltaa videon, animaation, liikegrafiikan ja erilaisten tehosteiden käyttöä kokeelliseen sisällöntuotantoon
- toteuttaa reaaliaikaisen 3D-liikegrafiikkaa hyödyntävän reaaliaikaisen esityksen

Laajuus: 9

Aikataulu: 28.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Hietaniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Hietaniemi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.09.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja Antti Hietaniemi: antti.hietaniemi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Audiovisuaalisen viestinnän toteutus ja ohjelmoinnillinen ajattelu- ja työskentelytapa metodina. Kokeellisen audiovisuaalisen projektin toteutus eri työvälineitä ja alustoja yhdistelemällä.

  - Digitaaliset työnkulut ja automaatio

  - 3D-sisällöntuotanto

  - Reaaliaikaiset alustat, kuten pelimoottorit, mediaserverit ja VJ-ohjelmistot

  - Esitystekniikan perusteet

  - Generatiivinen reaaliaikainen datan käsittely ja liikkuvan kuvan muokkaus

  - Kurssiprojektien audiovisuaalinen loppushow elävänä VJ-esityksenä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 126 h
  Itsenäinen työskentely: 117 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ajankohtaisia ja historiallisia videoita ja lyhytelokuvia:

  - Mainoksia
  - Musiikkivideoita
  - Lähetysgrafiikan esimerkkejä
  - Alkutekstikohtauksia
  - Esimerkkejä tietokonegrafiikan toteutuksista

  Kirjallisuutta:

  - Andrew Paquette: An Introduction to Computer Graphics for Artists (Springer 2013)
  - Herbert Zettl: Sight Sound and Motion 6th ed (Wadsworth 2011)
  - David O'Reilly: Basic Animation Aesthetics (2009)
  - VidVox: Dynamic Design In Space And Time (2018)
  - Antti Hietaniemi: Liikegrafiikan käsikirja (Aalto ARTS Books 2020)

  Online-tutoriaaleja:

  - Greyscale Gorilla: Introduction to Cinema 4D
  - VidVox: Video Fundamentals

   

  + Muu opettajien osoittama materiaali.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Väline: Liike

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään välillä 28.10.–4.12.2020. Opetus tapahtuu ensimmäisen viikon ajan lähiopetuksena ja sen jälkeen torstaisin lähiopetuksena ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin etänä Zoom-puheluiden välityksellä.
  Viimeisellä viikolla loppuesitykset ja niiden harjoitukset järjestetään Otaniemessä. Järjestelyihin tulevista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

  Kurssin lähipäivät ja luokat:

  28.10.2020 - 09:15–17:00 - F101, Väre
  29.10.2020 - 09:15–17:00 - U9 / U271, Otakaari 1
  30.10.2020 - 09:15–17:00 - U9 / U271, Otakaari 1
  05.11.2020 - 09:15–17:00 - F101, Väre
  12.11.2020 - 09:15–17:00 - Kandistudio, Otakaari 1
  19.11.2020 - 09:15–17:00 - Kandistudio, Otakaari 1
  26.11.2020 - 09:15–17:00 - Kandistudio, Otakaari 1
  03.12.2020 - 09:15–17:00 - Kandistudio, Otakaari 1