Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä eri kirjoitusjärjestelmiä ja kertoa niiden historiasta
- kertoa ja keskustella typografian kulttuurihistoriasta
- tulkita typografisia kokeellisuuksia
- arvioida typografian kerronnallisia ominaisuuksia
- käsitellä kulttuurisia teemoja kielen, kirjoituksen ja typografian avulla

Laajuus: 9

Aikataulu: 09.09.2020 - 16.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arja Karhumaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hanna Hakala, Arja Karhumaa

Kurssin yhteystiedot (voimassa 19.08.2020-21.12.2112):

Hanna Hakala

hanna.hakala@aalto.fi

050 369 6902

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kieli, kirjoitus ja teksti visuaalisen viestinnän näkökulmasta
  - Typografian kulttuuriset kontekstit
  - Eri kirjoitusjärjestelmät
  - Visuaalinen kirjoittaminen ja kokeellinen typografia

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Arviointi: 0-5


  Jos poissaolosi ylittävät 80% tai et pääse sovittuihin etä- ja lähitapaamisiin, ota yhteyttä Hannaan heti kun mahdollista. 

  Tehtävien toimittaminen ajoissa on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

  Kurssityöskentelyäsi, käännöksiäsi ja prosessikirjaa arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  - riskinotto, sinnikkyys ja omaperäisyys käännösten tekemisessä 20 %

  - omien tehtävien pohdinta ja perustelu 20 %

  - typografisten toteutusten moninaisuus 20 %

  - tehtävien toimittaminen aikataulussa 10%

  - aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, toisten auttaminen 10 %

  - arabiankielisen taiton perusteiden hallinta 10 %

  - kirjainmuotoilun perusteiden hallinta 10 %


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 54 h
  Itsenäinen työskentely: 189 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen