Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- asettaa itselleen suunnittelutehtävän sekä aikatauluttaa ja toteuttaa sen johdonmukaisesti
- ottaa käyttöön opinnoissa kartuttamiaan tietoja ja taitoja
- etsiä ja analysoida lähdemateriaalia
- esitellä ja perustella omia valintojaan ja työn lopputulosta
- raportoida ja arvioida kirjallisesti suunnitteluprojektia

Laajuus: 9

Aikataulu: 20.04.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 29.03.2021-21.12.2112):

Markus Joutsela (markus.joutsela@aalto.fi)

Tarja Nieminen (tarja.nieminen@aalto.fi)

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi, p. 050 505 3675)Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman projektin. Hän määrittelee itselleen tehtävän, asettaa sille tavoitteet ja aikataulun. Opiskelija taustoittaa projektin lähdekirjallisuuden, referenssimateriaalin ja työhön soveltuvien tutkimusmenetelmien avulla.
  Työ voi olla olemassaolevia taitoja kehittävä tai uutta kokeileva. Opiskelija harjoittaa akateemista kirjoittamista tekemällä kirjallisen raportin. Projektin tulokset esitellään kurssin lopussa näyttelynä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin sisältö tarkentuu 19.4.-21 mennessä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja näyttelyyn osallistumista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvioinnissa huomioidaan lisäksi 

  1. Työprosessi.

  2. Oman oppimisen ja työskentelyn dokumentointi portfolioon.

  Portfolio-ohje:
  A. Tallenna portfolioon ainakin kerran viikossa työvaiheitasi kuvin ja lyhyin tekstein (esimerkiksi screen shotit, valokuvat prosessista, luonnokset, valmiit työt). Lisää kaikkiin kuviin kuvateksti.

  B. Kuvaile lyhyesti viikon tapahtumat: mitä opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mikä meni pieleen.

  C. Lähetä kurssin lopussa vastuuopettajille linkki portfolioosi.Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 30 h
  Itsenäinen työskentely: 213 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa lukuvuosien 2018-20 tutkintovaatimusten kurssin DOM-C1064 Koe:Koe (6)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -