Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa alan ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia
- suunnitella ja järjestää työryhmässä teemapäivän sisällön ja rakenteen 

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.09.2020 - 01.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.08.2020-21.12.2112):

Markus Joutsela (markus.joutsela@aalto.fi)

Tarja Nieminen (tarja.nieminen@aalto.fi)

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi, p. 050 505 3675)


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi sisältää kerran periodissa toistuvia YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin liittyviä teemapäiviä, jotka tuovat yhteen ajankohtaisia keskusteluja, ilmiöitä ja kehityssuuntia visuaalisen viestinnän muotoilun eri alueilta. Opiskelijat suunnittelevat ja järjestävät ohjatusti työryhmissä teemapäivien sisällön ja rakenteen.

  Kurssille valitut YK:n kestävän kehityksen teemat ovat:
  - Eriarvoisuuden vähentäminen 
  - Ilmastotoimet
  - Rauha ja oikeudenmukaisuus
  - Hyvä terveys
  - Vastuullinen kuluttaminen

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opiskelijat suunnittelevat vuoden Ajantila-päivien teemat ensimmäisenä kurssipäivänä 7.9.2020. Teemat kirjataan MyCoursesiin tämän jälkeen.

  Poissaolot korvataan päivän teemaan liittyvällä tehtävällä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
  Kontaktiopetus: 60 h (20 h/opintovuosi)
  Itsenäinen työskentely: 21 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ma 07.09.20 09:15-15:00 Design Factory stage. Ota mukaan läppäri tai puhelin.

  Ma 26.10.20 09:15-15:00 Kandistudio + kandistudion projektitila R001A131a & 131 b sekä Otakaari 1:n taideluokka R001A221-A222

  Ma 11.01.21 09:15-15:00 Kandistudio R001A131a

  Ma 01.03.21 09:15-15:00 Kandistudio R001A131a