Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa suunnitella ja seurata opintojaan ja reflektoida omia opiskelutaitojaan sekä motivaatiotaan opiskeluun.

Laajuus: 1

Aikataulu: 08.09.2020 - 16.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Keijo Nikoskinen, Tuula Noponen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Keijo Nikoskinen, Tuula Noponen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.08.2020-21.12.2112):

Tuula Noponen tuula.noponen@aalto.fi

Piia Ylitalo piia.ylitalo@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Akateeminen ohjaus, opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Vastaaminen opiskeluhyvinvointikyselyyn. Sisältö vaihtelee vuosittain.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  HOPS, akateeminen ohjaus, opiskeluhyvinvointikysely, kaksi valinnaista tehtävää opintojen edistämisen, opiskeluhyvinvoinnin ja ammatiilisen kehittymisen aihepiiristä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan kurssin alkaessa Mycoursesisa. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Määritettyjen tehtävien suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 7h

  Itsenäinen työskentely 20h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opinto-opas. Jaettava materiaali.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information