Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut lukion fysiikan klassista mekaniikkaa käsittelevät kurssit sekä harjoitellut näihin kursseihin liittyviä laskutehtäviä ja laskurutiinia. Opiskelija on valmis osallistumaan kurssille ELEC-A3110 Mekaniikka tai vastaaville yliopistotasoiselle klassista mekaniikkaa käsittelevälle fysiikan peruskurssille.

Laajuus: 1

Aikataulu: 09.08.2020 - 20.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Raasakka, Markku Sopanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Raasakka, Markku Sopanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 27.07.2020-21.12.2112):

Yleiset kysymykset opettajalle kurssin keskustelupalstan kautta. Henkilökohtaisemmat kysymykset sähköpostilla matti.raasakka@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lukion fysiikan kurssit (OPS 2015)

  • FY1 (Fysiikka luonnontieteenä)
  • FY4 (Voima ja liike)
  • FY5 (Jaksollinen liike ja aallot)

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Online-kurssi. Suoritetaan itsenäisesti verkossa tekemällä laskutehtäviä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää laskutehtävien tekemistä riittävässä laajuudessa, yksityiskohdat julkaistaan online-kurssin sisällä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suoritetaan itsenäisesti online-kurssina. Kurssi on mitoitettu siten, että sen suorittaminen vaatii noin 27 h työtä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkomateriaali, sisältöä vastaavat lukion fysiikan oppikirjat.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositeltavat esitiedot lukion fysiikan kurssit FY1, FY4, FY5 (OPS 2015).

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information