Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Keskeisimpänä tavoitteena on että opiskelija konstruoi itselleen käsityksen klassisen mekaniikan tärkeimmistä abstraktioista, periaatteista, määritelmistä sekä käsitteistä, sekä kyvyn soveltaa niitä yksinkertaisiin laskutehtäviin. Tämä edellyttää opiskelijalta sellaisten ajatusrakenteiden ja matemaattisten taitojen muodostumista, joiden avulla hän osaa kääntää puhutulla kielellä olevat periaatteet ja määritelmät matemaattisiksi lausekkeiksi.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Raasakka, Markku Sopanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Raasakka, Markku Sopanen, Henrik Wallén

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ydinaines

  • Fysiikan matemaattiset apuneuvot: vektori- ja differentiaalilaskenta, derivointi ja integrointi, trigonometria. 
  • Kinematiikkaa; translaatio- ja rotaatioliike, suhteellinen liike ja Galilein koordinaatistomuunnokset. 
  • Dynamiikka: Newtonin liikelait, hiukkasen ja jäykän kappaleen dynamiikka. Liikemäärä.
  • Energiatarkastelut: työ, teho ja energia, potentiaalienergia ja säilymislait
  • Värähdys- ja aaltoliike: harmoninen värähtelijä, vaimentamaton ja vaimennettu värähdysliike sekä pakkovärähtelijä;  mekaaniset aallot
  • Lämpöopin perusteet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitukset, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus: 60 h (Luennot 48 h, sisältäen arvioinnin; laskuharjoitukset 12h)

  Itsenäinen opiskelu: 74 h (n. 6h viikossa lukukauden ajan)

  Läsnäolo ei ole pakollista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ydinmateriaali

  • Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 13. painos, luvut 1-20.
  • Luentokalvot (eivät sovellu yksinään itseopiskelumateriaaliksi)

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-104.1011 ja S-104.1012

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakolliset esitiedot

  Lukion fysiikka (kurssit 1 ja 3-5) ja matematiikan pitkä oppimäärä (kurssit 1-5 ja 7-10), tai vastaavat tiedot ja taidot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information