Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut elektroniikan perusteisiin sekä saanut kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

Laajuus: 8

Aikataulu: 11.01.2021 - 25.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Keijo Nikoskinen, Kimmo Silvonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Keijo Nikoskinen, Kimmo Silvonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 15.12.2020-21.12.2112):

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia eikä MyCo:n viestijärjestelmää, joka ehkä maskaa lähettäjätiedot!


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arduinon ja muiden elektroniikan komponenttien perusteita. Elektroniikkapiirien, antureiden, liitäntöjen ja ohjelmistojen yhteispeli.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla rakennetaan 3-5:n hengen ryhmissä prototyyppi, jossa
  yhdistyvät ohjelmointi ja elektroniikkapiirit. Useimmiten käytetään
  Arduinoa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu.

  Luennot ja harjoitukset tukevat projektitöitä ja antavat yleiskuvaa koulun opetus- ja tutkimusaloista.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laboratoriotyöt, päiväkirja, dokumentoitu projektityö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tähän voi tulla muutoksia koronan takia. Kurssilla kirjoitetaan lähinnä aktiivisuutta mittaava, vapaamuotoinen

  opiskelupäiväkirja, joka palautetaan erillisen ohjeen mukaisesti kahdessa osassa. Tämän osuus arvosanasta on noin 50 %. Päiväkirjalla
  mitataan nimenomaan aktiivisuutta ja sitoutumista kurssiin eikä niinkään osaamista.

  Mieluiten kolmen tai neljän (max. 5) hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jonka aihe on vapaa (osuus

  arvosanasta on noin 50 %). Projektityössä yhdistetään elektroniikan komponentteja ja ohjelmistoja. Useimmiten töissä käytetään yhtä tai

  useampaa Arduino UNOa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu. Projektien tulokset esitellään sovitulla tavalla kurssin lopussa ja projektista
  laaditaan selostus Aaltowikiin. Työt esitellään kurssin päätteeksi opettajalle.

  Jos korona-tilanne jatkuu suunnilleen entisellään, ei loppunäytöstä järjestetä. Työn dokumentointiin liitetään video, jossa työn tavoitteita ja toimintaa esitellään, vaikka työ olisi vielä kesken.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  28 h + 28 h (2 h + 2 h), ryhmätyöprojekti. Itsenäinen työskentely vähintään 6 h viikossa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Samansisältöinen kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, erikseen keväällä ja syksyllä.

  Luennot: 24 tuntia

  Harjoitukset lisätöineen: 48 tuntia

  Loppunäytös valmisteluineen: 6 tuntia (ei K2021?)

  Projektityö, video ja kotityöt: 138 tuntia = 10 tuntia viikossa

  Yhteensä: 216 tuntia = 8 op


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka, Otatieto 2018. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  MyCoursesin luento-ohjelmassa on linkkejä omaan lisämateriaaliin  ja kurssin

  ulkopuolisiin nettiaineistoihin, joiden merkitys kurssilla on suuri.


Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tervetuloa. Tästä pääsee läpi pelkällä ahkeruudella ja kurssi sopii kaikkien Aallon koulutusohjelmien opiskelijoille! Ne, joille kurssi ei ole pakollinen, voivat valita 8 op (suositus) tai 5 op.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ensimmäinen
  luento ma 11.1.2020 klo 10.15 - 11.45. Zoom-linkki tulee kurssin
  (ELEC-A4010) etusivulle (MyCo) ja linkit muihin luentoihin ja
  harjoitusmateriaaleihin erilliselle Luennot ja harjoitukset
  -välilehdelle.

  Harjoitukset
  pidetään Sähköpajalla (ma-pe); tästä tulee tietoa MyCoon.  Voit kysyä vahtimestarilta neuvoa, jos et
  löydä Sähköpajalle. Saat Pajalla henkilökohtaista opastusta - kannattaa
  ehdottomasti tulla paikalle, vaikka olisit aivan "pihalla"!