Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut elektroniikan perusteisiin sekä saanut kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 16.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Keijo Nikoskinen, Kimmo Silvonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Keijo Nikoskinen, Kimmo Silvonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.08.2020-21.12.2112):

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia eikä MyCo:n viestijärjestelmää, joka ehkä maskaa lähettäjätiedot!


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arduinon ja muiden elektroniikan komponenttien perusteita. Elektroniikkapiirien, antureiden, liitäntöjen ja ohjelmistojen yhteispeli.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  A prototype combining software and Hardware (e.g. Arduino) is built in a group of 3 or 4 students.

  Finnish language skills are not required. You are welcome to take
  this 5 cr course or its 8 cr version. Should you have questions, please,
  email kimmo.silvonen@aalto.fi

  Luennot ja harjoitukset tukevat projektitöitä ja antavat yleiskuvaa koulun opetus- ja tutkimusaloista.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laboratoriotyöt, päiväkirja, dokumentoitu projektityö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla kirjoitetaan lähinnä aktiivisuutta mittaava, vapaamuotoinen opiskelupäiväkirja, joka palautetaan erillisen ohjeen mukaisesti kahdessa osassa. Tämän osuus arvosanasta on noin 50 %. Päiväkirjalla mitataan nimenomaan aktiivisuutta ja sitoutumista kurssiin eikä niinkään osaamista.

  Kolmen tai neljän hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jonka aihe on vapaa (osuus arvosanasta on noin 50 %). Projektityössä yhdistetään elektroniikan komponentteja ja ohjelmistoja. Useimmiten töissä käytetään yhtä tai useampaa Arduino UNOa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu. Projektien tulokset esitellään sovitulla tavalla kurssin lopussa ja projektista laaditaan selostus Aaltowikiin. Työt esitellään kurssin päätteeksi opettajalle.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  28 h + 28 h (2 h + 2 h), ryhmätyöprojekti. Itsenäinen työskentely vähintään 4 h viikossa. Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa laajemman ELEC-A4010.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Samansisältönen kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, erikseen keväällä ja syksyllä.

  Luennot: 24 tuntia

  Harjoitukset lisätöineen: 48 tuntia

  Loppunäytös valmisteluineen: 6 tuntia

  Projektityö ja kotityöt: 57 tuntia = 4 tuntia viikossa

  Yhteensä: 135 tuntia = 5 op


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka, Otatieto 2018. Muu materiaalim ilmoitetaan kurssin aikana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus 2018 (vapaaehtoinen).

  MyCoursesin
  luento-ohjelmassa on linkkejä omaan lisämateriaaliin ja kurssin
  ulkopuolisiin nettiaineistoihin, joiden merkitys kurssilla on suuri.


Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tervetuloa. Tästä pääsee läpi pelkällä ahkeruudella!

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ensimmäinen luento ma 7.9.2020 klo 14.15 - 15.45.

  Harjoitukset
  Sähköpajalla (ma-pe) aloitetaan tällä samalla viikolla. Maanantain
  harjoitus on jo ennen luentoa. Voit kysyä vahtimestarilta neuvoa, jos et
  löydä Sähköpajalle. Saat Pajalla henkilökohtaista opastusta - kannattaa
  ehdottomasti tulla, vaikka olisit aivan "pihalla"!Description

Registration and further information