Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa robotiikkaa, automaatiotekniikkaa ja säätötekniikka käytännön esimerkkitilanteissa. Opiskelija on lisäksi tutustunut useaan eri sovellusympäristöön.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.01.2021 - 30.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jorma Selkäinaho, Quan Zhou

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jorma Selkäinaho, Quan Zhou

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoituksissa tutustutaan mm. käänteisen heilurin optimisäätöön, DC-moottorin PID-säätöön, prosessitehtaan automaatiojärjestelmään, mikrovoiman mittaukseen, teollisuusrobotin vikatilanteiden ratkaisuun sekä sensorifuusioon Kalman-suotimen avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytyt esitehtävien ratkaisut, esikuulustelun hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laboratorioharjoituksia 30 h, itsenäinen työskentely 90 h, esikuulustelut 5 h.

  Kontaktiopetus: 35h
  Itsenäinen opiskelu: 90h
  Pakollinen läsnäolo: 35h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työohjeet ja esikuulustelutehtävät.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perustiedot säätötekniikasta, Matlab -ohjelmistosta sekä C-ohjelmoinnista.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information