Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntea eri perusvahvistinkytkentöjen ominaisuudet ja ymmärtää niiden erot. Tuntea tavallisimmat esijännityskytkennät ja niiden rajoitukset. Tietää elektroniikkakomponenttien ja lohkojen taajuusriippuvuudesta ja muista epäideaalisuuksista aiheutuvat rajoitukset sekä osata analysoida niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Ymmärtää CMOS- ja muiden tärkeimpien logiikkaperheiden toiminta sähköisellä tasolla. Ymmärtää, mitä etuja saavutetaan tietyillä perusvahvistinkytkentöjen yhdistelmillä sekä analysoida niiden ominaisuuksia.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sanna Heikkinen, Marko Kosunen, Jussi Ryynänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Heikkinen, Marko Kosunen, Jussi Ryynänen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):

Luennoitsijat: professori Jussi Ryynänen, TkT Marko Kosunen

Pääassistentti: Sanna Heikkinen (sanna.heikkinen@aalto.fi), huone TUAS 2138

Assistentit: Veeti Lahtinen (maanantain laskarit), Okko Järvinen (1. labra), Miikka Tenhunen (2. labra)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vahvistimien mallit ja taajuusvaste. Pn-diodin toiminta ja diodikytkentöjä. Operaatiovahvistinkytkennät ja epäideaalisuuksien vaikutus. MOSFET-transistorit ja -vahvistinkytkennät. Transistorien parasiittiset komponentit ja niiden vaikutus vahvistimien taajuusvasteeseen. Miller-efekti. Useamman transistorin vahvistinkytkentöjä. Labrat.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suoritus

  • Kurssista EI voi päästä läpi pelkällä tentillä. Tarvitset pisteitä muistakin osuuksista!
  • Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella.
  • Osasuoritukset ovat voimassa vain yhden lukuvuoden! Eli, kun kurssi alkaa uudelleen, niin edellisen vuoden pisteet eivät ole enää voimassa.
  • 5. periodissa on rästilaboratorio sekä -simulaatio mahdollisuudet. Tällöin voit tehdä maksimissaan yhden puuttuvan simulaation sekä yhden puuttuvan
   laboratoriotyön. Puuttuva tarkoittaa siis sellaista
   simulaatiota/laboratoriotyötä, jota et ole palauttanut ollenkaan (0p
   arvoinen palautus on suoritus, ei puuttuva!).
  • Välikokeita EI voi uusia. Tentit kurssista järjestetään tammikuussa ja toukokuussa.
  Pisteiden saaminen

  Pisteet jakautuvat seuraavasti

  Mitä?Piste / kpl
  Yhteensä%
  Luentokuulustelut, 10kpl
  18*
  8
  Laskuharjoitukset, 10kpl
  11010
  Simulaatiot, 4kpl
  2,51010
  Laboratoriotyöt, 2kpl
  1020
  20
  Välikokeet, 2kpl
  255050
  Palaute, 1kpl
  2
  2
  2
  Yhteensä
  100100


  * Luentokuulustelut arvostellaan asteikolla 0, 0,5p ja 1p. Luentokuulusteluja on joka luentoon liittyen, mutta vain parhaiden


  kahdeksan (8) pisteet otetaan huomioon arvostelussa.

  Laskuharjoituksissa on poikkeuksellisesti käytössä verkkolaskarit, joissa voi kysellä neuvoja.

  Kunkin laskarin kohdalle avataan työtila, jossa voi kysellä neuvoja ja
  keskustella muiden opiskelijoiden kanssa. Laskaripisteet jaetaan vain
  palautettujen tehtävien mukaan eli itse laskareihin ei ole pakko
  osallistua. Se on kuitenkin ainoa kanava kysellä neuvoa tehtäviin.
  Pisteen saamiseksi yli puolet tehtävistä täytyy olla ratkaistuna jollain
  tasolla.

  Simulaatioista
  saat pisteet eri tehtävien pisteytyksen mukaan.
  Simulaatioharjoituksissa käyminen on vapaaehtoista eikä vaikuta
  pisteiden saamiseen, mutta muista, että vain siellä annetaan apua
  simulaatioiden tekemiseen!

  Laboratoriotyöt tehdään pareittain. Viime vuosina labroista saatiin yleensä 5-10 pistettä per laboratoriotyö.

  Välikokeet onsuositeltu
  tapa kurssin suorittamiseen. Jos et pääse paikalle toiseen tai
  molempiin välikokeisiin, suorita kurssi tentillä (yht. 50p).
  Tenttimahdollisuudet ovat (n.) touko- ja syyskuussa.

  Alustavat arvosanarajat

  Alla
  olevat pistemäärät voivat muuttua kurssin yhteispisteiden perusteella
  (arvosanat 2-5). Läpipääsyraja on kuitenkin aina 49,5 pistettä.

  PisteetAS
  90-1005
  80-89,54
  70-79,53
  60-69,52
  49,5-59,51
  ≥ 40
  0*
   < 40 0


  * Suoritusmahdollisuus kymmenellä lisätehtävällä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, laboratoriotyöt, luentokuulustelut ja palaute, aktiivinen laskuharjoituksiin osallistuminen, simulaatiot

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laskuharjoitukset, simuloinnit, laboratoriotyöt 64h

  Omaa työtä 52h

  Tentti 4h

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Luennot 10*2h + valmistautumista 10*2h = 40h

  Laskuharjoitukset 10*2h + omaa laskemista 10*2h = 40h

  Laboratoriotyöt 2*4h + valmistautumista 2*2h = 12h

  Simulaatiot 4*4h = 16h

  Välikokeet 2*2h = 4h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sedra - Smith: Microelectronic Circuits (4th, 5th, 6th tai 7th edition), Oxford University Press, 1998 ja opetusmonisteita.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa opintojakson S-87.1010

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lineaaripiirien analyysi, Laplace-muunnos eli esimerkiksi piirianalyysin kurssit.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information