Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida piirien muutosilmiöitä Laplace-muunnoksen avulla ja tuntee systeemifunktioihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija kykenee analysoimaan siirtojohtopiirien toimintaa niin aika- kuin taajuusalueessakin ja myös Smithin kartan avulla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 13.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anu Lehtovuori, Keijo Nikoskinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anu Lehtovuori, Keijo Nikoskinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.12.2020-21.12.2112):

vastuuopettaja Anu Lehtovuori, anu.lehtovuori@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Muutosilmiöanalyysi ja Laplace-muunnos. Harmoninen analyysi. Syöttöpiste- ja siirtofunktiot, stabiilisuus. Taajuusvaste ja Boden diagrammi. Kaksiporttien z-, y- ja ketjuparametrit. Siirtojohdot aika-ja taajuusalueessa. Smithin kartta. Esimerkkejä piirien epälineaarisuudesta ja epäideaalisuuksista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustehtävät, laboratoriomittaus ja kokeet

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h + 24 h (2 h + 2 h). Itsenäinen työskentely 48 h (4 h).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  M. Valtonen ja A. Lehtovuori: Piirianalyysi, osa 2: Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot, 2017. ISBN: 978-952-93-8240-8

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-55.1220, S-55.142

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C4110 tai S-55.1210

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etänä.