Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sähkötekniikan perusteisiin ja elektroniikkapiireihin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kimmo Silvonen, Ville Viikari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kimmo Silvonen, Ville Viikari

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.08.2020-21.12.2112):

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia - ei MyCoursesin viestipalvelua, joka ehkä maskaa lähettäjätiedot!


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sähkötekniikan komponentit ja laskumenetelmät sekä niiden suhde sähköfysiikkaan, puolijohdekomponentit ja elektroniikan perusteet, simulointi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla opitaan ymmärtämään sähkötekniikan ja elektroniikan teoriaa korkeakoulutasoisesti ja yhteydet käytäntöön säilyttäen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti tai välikokeet. Lisäksi neljä pakollista laboratoriotyötä (4 x 3 h).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Laboratoriotyöt (4) ovat pakolliset, mutta eivät vaikuta arvosanaan. Syksyllä 2020 laboratoriotyöt korvataan neljällä kotitehtävällä, jotka olisi hyvä palauttaa marraskuun aikana. Ohjeet tulevat kurssin etusivulle MyCossa. Vanhat laboratoriotyösuoritukset (myös osittaiset) pysyvät voimassa.

  Välikokeet ja tentit suoritetaan etänä. Taustamateriaalin käyttö on sallittua, mutta yhteistyö on ankarasti kiellettyä. Käsin kirjoitetut vastaukset annetaan mieluiten PDF-skannauksina tai JPG-kuvina.

  Kahdessa välikokeessa on yhteensä 10 laskutehtävää, joista vastataan

  4+4:ään (max. 80 p). Tentissä on viisi laskutehtävää, joista vastataan

  neljään. Tenttipisteet kerrotaan kahdella (max 80 p).

  Kiinteät pisterajat: 38 p. = 1, 46 p. = 2, 54 p. = 3, 62 p = 4., 70 p. = 5.

  Välikokeisiin  ja saman lukukauden tenttiin voi saada lisäpisteitä seuraavasti (tähän voi tulla muutoksia!):

  1. Palautejärjestelmän kautta annettava anonyymi palaute: 2 lisäpistettä

  (meille tulee erikseen lista palautetta antaneista opiskelijoista).

  2. -

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  28 h + 28 h + 12 h (2 h + 2 h + 1 h). Itsenäinen työskentely vähintään 2 h viikossa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  11 luentoa: 22 tuntia

  10 laskuharjoitusta: 20 tuntia

  4 laboratoriotyötä: 12 tuntia

  2 välikoetta ja tentti 9 tuntia

  Viikoittaiset

  kotityöt ja kokeisiin kertaaminen: 72 tuntia eli 6 tuntia viikossa,

  josta 3 tuntia viikoittaiseen kotilaskuun ja laskuharjoitukseen

  perehtymiseen kotona (ennen tai jälkeen harjoituksen) ja 3 tuntia viikon

  tekstiin tutustumiseen (kirja tai MyCo).

  yht. 135 tuntia = 5 op


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmoniste. Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka, Otatieto 2018.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Uusi kirja ilmestyi 1.9.2018: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, Gaudeamus, 504 s.

  Kirjaa käytetään taustamateriaalina myös Sähköpaja- ja Protopaja-kursseilla.

  Sisällöstä 1/3 on niihin liittyvää uutta materiaalia, ja 2/3 erityisesti

  tähän kurssiin liittyvää vuoden 2009 kirjojen materiaalia uudistettuna.Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-55.1100

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tervetuloa!

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi alkaa johdantoluennolla ke 9.9.2020. Ensimmäisellä viikolla 7.9.
  ja 9.9. ei ole laskuharjoituksia. Luennot ja laskuharjoitukset pidetään Zoomin välityksellä etänä. Zoom-linkit tulevat MyCoursesin alasivulle "Luennot - Lectures". Henkilökohtainen opastus on mahdollista ainakin sähköpostin välityksellä. Laboratoriotöistä (korvaavat kotitehtävät) ilmoitetaan MyCoursesin etusivulla myöhemmin.

Description

Registration and further information