Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tietää mahdollisia työnkuvia, joita diplomi-insinöörillä / insinöörillä voi yrityksessä olla.

Opiskelija tuntee yrityksen toimintamallin, ja ymmärtää miten voi omalla insinöörityöllään vaikuttaa yrityksen tai sen yksikön tulokseen.

Opiskelija tietää millaisia tiedollisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja insinöörin tehtävissä vaaditaan, ja mihin suuntaan omia taitoja voisi kehittää.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.09.2020 - 15.09.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Erkki Ikonen, Petri Kärhä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kärhä

Kurssin yhteystiedot (voimassa 10.08.2020-21.12.2112):

Doc. Petri Kärhä
+358505968469
petri.karha@aalto.fi
Maarintie 8, Huone 3528


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Insinöörin työnkuvat organisaatiossa; Insinöörin työ osana yrityksen toimintamallia; Insinööriltä vaadittavat tiedolliset ja vuorovaikutukselliset taidot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työskentely yrityksesä, tehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Noin 3 kk työskentely ja kurssitehtäviä n. 25 h. Ei lähiopetusta.

   

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja