Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyn perustyökaluja erilaisten algoritmien toteuttamiseen käytännön alustoilla. Opiskelija tunnistaa erilaisten tavoitteiden ja sovellusten asettamien rajoitteiden vaikutuksen signaalinkäsittelyn työkalujen valintaan sekä menetelmien käytännön toteutukseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 07.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Kuusinen, Vesa Välimäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Kuusinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.08.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja: Antti Kuusinen (antti.kuusinen@aalto.fi)

Vastaava professori: Vesa Välimäki (vesa.valimaki@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tutustutaan digitaaliseen signaalinkäsittelyyn sen eri sovellusalueilla ja tehdään signaalinkäsittelyä käytännössä viikkoharjoitusten ja projektityön merkeissä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ohjatut harjoitukset ja projektityö. Luennot koostuvat teoriaosuudesta ja niitä seuraa harjoitus  jossa tuotetaan yksinkertaisia signaalinkäsittelyn sovelluksia erilaisilla käytännön alustoilla. Projektityön tarkoituksena on tuottaa laajempi käytännön sovellus valitulla alustalla. Sekä harjoitusten että projektityön aihepiirit valitaan signaalinkäsittelyn eri osa-alueilta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana muodostuu seuraavasti:

  1. Pienryhmissä tehtävä projektityö: paino 50 %, arvioidaan asteikolla 0-5. Työhön kuuluu toteutus, raportti ja demo ja posteri, jotka esitetään demo-päivänä kurssin lopussa. Demo-posteri esitys on pakollinen osa kurssia.

  2. Viikkoharjoitukset: paino 40 %,  harjoitukset arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan 7/8 hyväksyttyä viikkoharjoitusta.

  3. Päiväkirjat (1-3 kpl), paino 10 %, arviodaan asteikolla 0-3.

  4. Luennot: (HUOM: ALLA OLEVA VOI VIELÄ MUUTTUA ETÄOPETUKSEN TAKIA) 

  - Jos ei osallistu yhdellekkään luennolle = arvosanasta vähennetään 1

  - Kaikille luennoille osallistumisesta saa arvosanaan 0.25 lisäyksen

  - Poissaolon luennolta voi korvata kirjoittamalla noin. 2 sivun esseen luennon aiheesta

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitukset 60 h

  Omaa työtä 73h (harjoitukset, projektityö)

  Yhteensä 133h

  Läsnäolo osassa lähiopetusta voi olla pakollista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ryhmätyö: 67 h

  Luennot x 8 : 22 h

  Viikkoharjoitukset (7-8 kpl): 36 h

  Päiväkirjat (1-3): 8 h 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentomateriaalit, harjoitustehtävät

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin S-89.3510 DSP processors and audio signal processing

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet, tai vastaava.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information