Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suorittamisen jälkeen oppilas osaa seuraavat asiat:
1) Tuntee liikenteen mallintamisen periaatteet eri aikaskaaloissa.
2) Pystyy soveltamaan Markovin prosesseja mallintamaan yksinkertaisten tietoliikennejärjestelmien ja tietokonelaitteistojen liikenneprosessia.
3) Osaa analysoida näitä malleja systeemin suorituskyvyn arvioimiseksi.
4) Tuntee verkkojen luotettavuusanalyysin perusperiaatteet ja yksinkertaiset mallit.
5) Tuntee tietoverkkojen liikenteenhallinnan ja verkonsuunnittelun matemaattiset menetelmät.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 21.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riku Jäntti, Pasi Lassila

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Jäntti, Pasi Lassila

Kurssin yhteystiedot (voimassa 06.08.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja: Pasi Lassila

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Todennäköisyyslaskennan kertaus. Poisson-prosessi ja uusiutumisprosessit. Diskreettitilaiset ja jatkuva-aikaiset Markovin prosessit. Syntymä kuolemaprosessit. Markovin ketjut. Johdatus teleliikenneteoriaan. Liikenteen mallinnus eri aikaskaaloissa. Estojärjestelmät. Jonotusjärjestelmät. Jakojärjestelmät. Johdatus verkkojen luotettavuusteoriaan. Verkkojen liikenteenhallinta, reititys ja kuormantasaus.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Osaamistavoitteista 1-3 kuuluvat kurssin ydinalueesen ja 4-5 ovat hyödyllistä tietoa, mutta ei ydinainesta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakollinen: tentti
  Vapaaehtoinen: laskuharjoitukset

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkemmat tiedot arvioinnista löytyvät kurssin aloitusluennon materiaalista ja kurssin sivuilta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontakti opetus: 45 h
  Itseopiskelu: 90 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kontaktiopetusta on 12h enemmän, koska tarjolla on myös laskutupia 2t/vko. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin aloitusluennon materiaalista ja kurssin sivuilta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentokalvot.

  Kirja: T. Bonald ja M. Feuillet, "Network Performance Analysis", Wiley, 2011.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Periaatteessa kurssin kalvomateriaali sisältää riittävät tiedot, mutta kurssikirja syventää ja laajentaa tietämystä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-38.1146

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ensimmäisen vuoden matematiikankurssit ja todennäköisyyslaskennan perusteet.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi tullaan toteuttamaan etäopetuksena pääasiassa Zoomin kautta. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin aloitusluennon materiaalista ja kurssin sivuilta.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin aloitusluennon materiaalista ja kurssin sivuilta.

Description

Registration and further information