Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija
(i) ymmärtää digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot siirtokanavan ollessa kaistarajoitettu ja kohinainen;
(ii) ymmärtää, miten äärellinen kaistanleveys ja lähetysteho rajoittavat signaalin siirron nopeutta ja laatua;
(iii) ymmärtää periaatteet, joilla vastaanotin optimoidaan annetulle digitaaliselle siirtojärjestelmälle, ja osaa analysoida tällaisen järjestelmän suorituskykyä AWGN-kanavan tapauksessa;
(iv) tuntee tavallisimmin käytetyt digitaaliset johtokoodaus- ja kantoaaltomodulaatiotekniikat;
(v) ymmärtää CDMA:n, OFDM:n ja kanavakoodauksen perusperiaatteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Lietzén, Olav Tirkkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Lietzén, Olav Tirkkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aaltomuotojen matematiikkaa. Kantoaaltomodulaatio. Kantataajuusmodulaatio. Johtokoodit. Pulssimuodot. Digitaaliset modulaatioaakkostot. Signaaliavaruusesitys ja optimaalisen vastaanottimen suunnittelu AWGN-kanavan tapauksessa. Digitaalisen siirtojärjestelmän suorituskykyanalyysi AWGN-kanavaympäristössä. CDMA:n ja OFDM:n perusperiaatteet. Johdatus kanavakoodaukseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakolliset: Tentti, laskuharjoitukset, kotilaskut, harjoitustyö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi arvioidaan siten että pisteitä saa:

  1. Aktiivisesta laskuharjoituksiin osallistumisesta (15 %). Tehtäviä ratkotaan yhdessä laskuharjoitusajankohtana.

  2. Kotitehtävien tekemisestä (25 %).

  3. Katsaus tekniikan nykytasoon (esityö, raportti, esitelmä ja ohjaustapaaminen) (10 %).

  4. Välikokeista (2 kpl a 25 %) tai tentistä (50 %).

  Kohtien 1, 2 ja 3 pisteet voimassa tenteissä vuoden 2021 ajan.

  Pisteet näkyvät MyCoursesin Arvioinnit sivulla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 51 h
  Itsenäinen opiskelu 84 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  B. P. Lathi & Z. Ding: Modern Digital and Analog Communication Systems, International 4th ed., luentokalvot.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-72.1140

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi
  ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot
  ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät
  ELEC-C7220 Informaatioteoria

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua