Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Omaksut taidot suunnitella ja toteuttaa sovelluksia C-kielellä. Tunnet POSIX ohjelmointirajapinnan mahdollisuudet ja rajoitukset ja osaat soveltaa sitä sovellusten tuottamisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Risto Järvinen, Jukka Manner

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Järvinen, Jukka Manner

Kurssin yhteystiedot (voimassa 06.09.2020-21.12.2112):

Luennoija: Risto Järvinen <risto.jarvinen@aalto.fi>

Luennot Zoomissa. Ohjeistusta voi pyytää emailitse ja/tai sopia Zoom-tapaamisen.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  POSIX/UNIX03 ohjelmointirajapinnat, muun muassa tiedostojen käsittely, siirrännän multipleksointi, signaalit, prosessien välinen viestintä (IPC), rinnakkainen ohjelmointi ja säikeet.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla opetetaan sovellusohjelmointia GNU/Linux-ympäristössä.
  Olennaisimmat kolme kurssilla opetettavaa asiaa ovat prosessien välinen
  viestintä, useiden syötteiden yhtäaikainen käsittely ohjelmissa ja
  säikeiden käytön perusteet.

  Kurssille osallistuvilta vaaditaan C-kielen osaamistaito ja
  tietokoneiden rakenteen perusteiden ymmärtäminen.  Kurssin harjoitustyöt
  tarkastetaan Ubuntu-käyttöjärjestelmällä, joten opiskelijoilla tulisi
  olla pääsy käyttämään tällaista kurssin ajan.  Mielellään omalla
  tietokoneella, joko pääkäyttöjärjestelmänä tai virtuaalikoneessa.

  PS. Kurssin nimestä huolimatta kurssilla ei ole tekemistä kännykkäsovellusten tekemisen kanssa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakolliset: Tentti, harjoitukset.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla on kaksi pakollista harjoitustyötä ja etäsuoritettava tentti.

  Arvostelu on 10 pistettä per harjoitustyö ja 40 pistettä tentistä. Arvosanat ovat 30=1, 35=2, 40=3, 45=4, 50=5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 39 h
  Itsenäinen opiskelu 96 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tänä syksynä kontaktiopetus on etäyhteyden kautta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  W. Richard Stevens, Steven A. Rago, Advanced Programming in the UNIX(R) Environment (Addison-Wesley Professional Computing Series), 3rd edition

  tai

  Michael Kerrisk, The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-38.3600

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  C-ohjelmoinnin peruskurssi.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoitustöiden aikataulu on seuraava: Ensimmäinen työ palautettava 1.11. klo23:59. Toinen työ palautettava 1.12. klo23:59.

Description

Registration and further information