Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tunnet lähettimen ja vastaanottimen eri lohkojen toiminnat ja mahdolliset tietoliikennejärjestelmässä esiintyvät virhelähteet.

Ymmärrät ohjelmistoprojektin rakenteen ja pystyt osallistumaan ohjelmistoprojektiin, jossa on monta osapuolta. Tunnet systemaattisia ongelmaratkaisumalleja ja pystyt soveltaman niitä omissa projekteissasi.

Ymmärrät interferenssikäsitteen radiojärjestelmissä ja pystyt arvioimaan interferenssin vaikutusta radiolinkkeihin ja radioverkoihin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kalle Ruttik, Olav Tirkkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kalle Ruttik, Olav Tirkkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu viidestä laboratoriotyöstä ja yhdestä itsenäisestä projektista. Laboratoriotöissä luodaan oma radiolähetin ja -vastaanotin käyttämällä GNU-radio ohjelmistoympäristöä. Opiskelija tutustuu ohjelmistoympäristöihin, ohjelmistojen versiohallintaan sekä harjoittelee omien ohjelmistolohkojen luomista.

  Itse rakennetun ohjelmistoradiojärjestelmän suorituskykyä selvitetään mittauksin ja testauksin. Samalla niin mittauslaitteet kuin eri ilmiöiden vaikutus radioyhteyksien suorituskykyyn tulee tutuksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakolliset: laboratoriotyöt, itsenäinen projekti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetusta 40 h
  Itsenäinen opiskelu 90 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmonisteet.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-A7200 (suositellaan myös ELEC-C7230)

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information