Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen oppilas kykenee:

Tunnistamaan rakennusten sähköasennusten keskeiset suunnitteluvaatimukset.

Tulkitsemaan ja soveltamaan lainsäädäntöä, suosituksia, asetuksia ja ohjeita.

Tulkitsemaan piirustuksissa käytettyjä graafisia symboleja.

Tekemään sähkökaapeleiden ja suojausten mitoituksen.

Suunnittelemaan sähköasennuksia.

Tekemään ja raportoimaan projektin piirustukset ja määritykset.

Käyttämään CAD-ohjelmaa suunnittelutyökaluna.

Tuntee sähköturvallisuuden perusteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 25.01.2021 - 10.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jaakko Ketomäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jaakko Ketomäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rakennusten sähköasennusten suunnitteluvaatimukset: lainsäädäntö, suositukset, asetukset ja ohjeet; graafiset symbolit; sähkökaapelien ja suojausten mitoitus; suunnittelu; raportointi; CAD-ohjelma suunnittelutyökaluna; sähköturvallisuuden perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentotehtävät ja harjoitustyö

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitustyö

   

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmonisteet ja kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin S-118.3280 Sähköisten taloteknisten järjestelmien suunnittelu.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information