Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa luoda ja työstää draamallisen kuunnelmakokonaisuuden, roolittaa henkilöt (elokuvaohjauksen opiskelijat), ohjata näyttelijöitä kuunnelmassa (elokuvaohjauksen opiskelijat) sekä ymmärtää kuunelman ääni-ilmaisun erityispiirteet. Opiskelija osaa luoda kuunnelman ääniraidan sekä teknisessä että ilmaisullisessa mielessä (elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opiskelijat).

Laajuus: 4

Aikataulu: 09.11.2020 - 01.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pietari Koskinen, Saara Saarela, Raija Talvio

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pietari Koskinen, Lehtola Juha Erkka, Saara Saarela, Raija Talvio

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.09.2020-21.12.2112):

juha.lehtola@aalto.fi

pietari.koskinen@aalto.fi

raija.talvio@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, näyttelijäharjoitukset, harjoitustehtävät, kirjallisuus, palautekeskustelut. Opiskelija opiskelee kuunnelman ääni-ilmaisun eri muotoja sekä tekee alusta loppuun vähintään yhden kuunnelman oman pääaineensa toimenkuvassa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää audiofiktion ilmaisua ja muotokieltä sekä suunnitella ja toteuttaa johonkin audiofiktion lajityyppiin kuuluvan teoksen. Kurssilla perehdytään audiofiktion eri lajityyppeihin, kuten audiodraamaan eli kuunnelmaan, featureen, äänitaiteeseen ja podcast-taiteeseen. Audion tekemistä tarkastellaan käsikirjoittamisen, ohjaamisen ja äänisuunnittelun näkökulmista. Opiskelija tutustuu oman ryhmätyönä toteutettavan taiteellisen projektin kautta audiofiktion erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin ammattimaisessa työympäristössä.
   
  Näytelmäkirjailija Juha Siltanen on määritellyt kuunnelman elokuvan korkeimmaksi muodoksi. Siltasen kanssa saa olla eri mieltä, mutta väite on kiintoisa ja tutkimisen arvoinen, koska audiofiktion kautta opiskelija harjaannuttaa niitä taitoja, jotka ovat oleellisia myös elokuvan teossa: äänellä kertomista, kerronnan tarkkuutta, ekonomiaa, aiheen moniulotteisuutta, rytmiä ja oman vision välittämistä työryhmälle.
   
  Kurssi toteutetaan yhteistyössä Yle Draaman kanssa.  Yle tuottaa kurssitöinä radiolähetykseen valmistettavat pienoiskuunnelmat. Yle maksaa työryhmiin nimetyille opiskelijoille palkkiot ja vastaa kaikista luvista ja tekijänoikeudellisista korvauksista, joita audioteosten tuottaminen ja käyttö edellyttää.
   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80% läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus (24-36h), harjoitustehtävät (56-84h). Ymmärtäminen ja omaksuminen 28-42h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihteleva.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjaajaopiskelijoilla BA tutkinto/ BA:n 3.vuoden opinnot.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi koostuu kolmesta erillisestä jaksosta: teoriajaksosta, klinikkapäivistä ja tuotantojaksosta.
  Teoriajaksolla tutustutaan sekä kansainvälisiin että kotimaisiin kuunnelmiin ja tutkitaan radiotyön ominaispiirteitä sekä sisällölliseltä että tekniseltä näkökannalta.
  Klinikkajaksolla käsitellään opiskelijoiden tekstejä, valmistellaan omaa ohjaussuunnitelmaa ja roolitetaan kuunnelmaa.
  Tuotantojaksolla teksti äänitetään, leikataan, äänisuunnitellaan ja miksataan äänitarkkailijan kanssa. 
   
  TEORIAJAKSO, ZOOMIN KAUTTA, joka päivä klo 9-17
  Vko 46: 9. - 13.11.2020
   
  KLINIKKAPÄIVÄT, lähiopetusta
  Vko 51: keskiviikko 16.12. ja torstai 17.12. (ryhmätöiden konseptien käsittelyä)
  Vko 4: torstai 28.1.2021 (1. versiot käsikirjoituksista)
  Vko 7: torstai 18.2. (2. versiot käsikirjoituksista)
   
  TUOTANTO, työryhmätyöskentelyä
  Vko 8: Käsikirjoitus valmis
  Vko 9: Casting + lukuharjoitukset
  Vko 10: äänitykset
  Vko 11-12: editonti + jälkityöt