Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää musiikin roolin elokuvan kokonaiskerronnassa, musiikin abstraktin luonteen erityisvaatimukset sekä osaa hahmottaa musiikin suhdetta elokuvan muuhun äänimaailmaan, leikkaukseen ja dramaturgiaan. Opiskelija ymmärtää musiikin ennakkosuunnittelun merkityksen tärkeyden ja tuntee musiikin teon eri työvaiheet elokuvatuotannossa. Opiskelija kykenee arvioimaan musiikin sisällöllisiä ja teknisiä mahdollisuuksia elokuvakerronnassa. Opiskelijaa osa tuoda esiin omia näkemyksiään musiikin käytöstä sekä osaa hahmottaa analyyttisesti kokonaisuuksia.

Laajuus: 4

Aikataulu: 26.10.2020 - 06.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arturo Delgado Pereira, Miia Haavisto, Pietari Koskinen, Anne Lakanen, Saara Saarela

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pietari Koskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Kurssilla perehdytään elokuvamusiikin historiaan ja käytäntöön esimerkkien avulla sekä tutkitaan dramaturgian, leikkauksen, äänimaailman ja käsikirjoituksen suhdetta musiikin osuuteen. Elokuvaesimerkkejä analysoidaan keskustelemalla ja perehdytään ilmaisullisten valintojen mahdollisuuksiin ja merkityksiin vertailevien esimerkkien avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus (40-64h) ja oppimistehtävät (16-40h). Ymmärtäminen ja omaksuminen 28h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihteleva.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information