Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijaa osaa analysoida omaa ja toisten opiskelijoiden äänisuunnittelua sekä osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavasti palautetta.

Laajuus: 1

Aikataulu: 26.04.2021 - 30.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pietari Koskinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pietari Koskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla katsotaan opiskelijoiden edellisen vuoden aikana tekemiä elokuvia, analysoidaan ja keskustellaan niiden ääni-ilmaisusta sekä tekemisen prosesseista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80% läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee kurssin osallistuja- ja elokuvamäärän sekä kurssin keston mukaan.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vaihtelee.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vähintään 1 vuosi Äänen MA-opintoja takana.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information