Please note! Course description is confirmed for two academic years, which means that in general, e.g. Learning outcomes, assessment methods and key content stays unchanged. However, via course syllabus, it is possible to specify or change the course execution in each realization of the course, such as how the contact sessions are organized, assessment methods weighted or materials used.

LEARNING OUTCOMES

The students learn to master new processes, methods and skills and discover new opportunities and approaches to special issues and questions in their various areas through embodied research and interdisciplinary approach.

Depending on the varying course content the course might be open only for BA or MA students.

Please see details in the course syllabus.

Credits: 1

Schedule: 03.11.2020 - 27.11.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2020-31.07.2022): Liisa Ikonen, Kaisa Mäkinen

Teacher in charge (applies in this implementation): Liisa Ikonen, Kaisa Mäkinen

Contact information for the course (valid 06.09.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja Aalto'yliopistossa professori Liisa Ikonen liisa.ikonen@aalto.fi

Kurssin vastaavina opettajina toimivat Pauliina Hulkko (Näty
+ N) ja Janne Pellinen (TeaK muutoin & Aalto ARTS). Jos teillä on
kysyttävää ennakkotehtävistä tai kurssista, pyydän olemaan heihin yhteydessä.
Kurssin koordinaattorina toimii TeaKissa Brit-Marie Back-Soininen, tuottajana
Johanna Autio ja suunnittelijana allekirjoittanut. Kurssin ohjaavina opettajina
toimivat lisäksi: Seppo Parkkinen (D), Janne Pellinen (O), Maaret Salminen (V
Tampereella) ja Tomi Humalisto (V Helsingissä).

Esittävien taiteiden lavastukselta kurssin opettajana toimii lavastaja Antti Mattila antti.mattila@hkt.fi


CEFR level (applies in this implementation):

Language of instruction and studies (valid 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

CONTENT, ASSESSMENT AND WORKLOAD

Content
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Courses with varying content.

 • Applies in this implementation:

  Näyttämön tyylikaudet ja oma tyyli, 8
  op 

  Osaamistavoite: 

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  - tehdä tyyliä ja tyylikautta koskevia havaintoja ja ratkaisuja

  - rakentaa tyyliä eri keinoin omassa taiteellisessa työskentelyssään ja
  ilmaisussaan

  - ymmärtää tyylin yhteiskunnallisia ja
  poliittisia taustoja

  - tunnistaa oman taiteensa tyylin ja sijoittaa sen laajempaan historialliseen
  ja kulttuuriseen yhteyteen. 

   Sisältö: 

  Näyttämön tyylikaudet ja oma tyyli on Aalto-yliopiston esittävän taiteen
  lavastuksen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (dramaturgian ja
  näytelmänkirjoittamisen, näyttelijäntaiteen, ohjauksen ja valosuunnittelun
  koulutusohjelmien) sekä Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman
  (Näty) yhteisopintojakso. Opintojaksolla tutkitaan teoriassa ja käytännössä,
  mitä tyyli näyttämöllisesti ja eri ilmaisualueiden näkökulmista voisi tarkoittaa,
  millä tavoin sitä voi synnyttää, rakentaa, työstää, muuntaa ja kehittää.
  Opintojaksolla perehdytään neljään taide- tai teatterihistorialliseen
  tyylisuuntaan tai -kauteen. Tyylejä lähestytään visuaalisen, auditiivisen ja
  kirjallisen materiaalin kautta, ja niitä tutkitaan laboratoriotyöskentelyssä
  eri ilmaisualueiden erityiskysymyksiä painottaen. Opiskelija tutkii tyyliä sekä
  oman että muiden ilmaisualueiden kautta.

  Toteutus ja työtavat: ennakkotehtävät, luento-opetus,
  ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, keskustelut ja ekskursiokäynnit 

  Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt,
  oppimispäiväkirja, oman tutkimuskysymyksen muotoileminen ja soveltaminen
  opintojaksolla

  Arviointi: hyv./hyl. 

  Opetuskieli suomi (muiden kielten käyttö tehtävissä mahdollista)

  Kurssin ajankohta: syyslukukausi
  2020, viikot 45-46 ti-pe Tampereella Nätyllä, viikot 47-48 TeaKissa


   

  Vastuukoulutusohjelma: ohjauksen
  koulutusohjelma yhdessä Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman
  (Näty) ja Aalto ARTSin esittävän taiteen lavastuksen kanssa 

   

  Muut osallistuvat yksiköt: dramaturgian
  ja näytelmänkirjoittamisen koulutusohjelma, näyttelijäntaiteen koulutusohjelma,
  valosuunnittelun koulutusohjelma


Assessment Methods and Criteria
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Assessment is based on attendance and active participation.

Workload
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Contact teaching 30-40%, independent work 60-70 %. Attending the first lessons, 80% participation and accepted assignments are required.

DETAILS

Study Material
 • Applies in this implementation:

  Julkaistaan 13.10.2020

Registration for Courses
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Weboodi registration.

 • Applies in this implementation:

  Opetuskieli on suomi. Teaching language is Finnnish

  Kurssilla on ennakkotehtävä, joka toimitetaan kurssille ilmoittautuneille. Lisäksi ennakkotehtävä löytyy aikataulun yhteydestä kurssin MATERIAALIT -kansiosta.

FURTHER INFORMATION

Further Information
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Attending the first lessons is required.

  Minimum and maximum amounts of participants depends on the implementation of the year.

 • Applies in this implementation:

  Opetuskieli on suomi. Teaching language is Finnnish

  Kurssilla on ennakkotehtävä, joka toimitetaan kurssille ilmoittautuneille. Lisäksi ennakkotehtävä löytyy aikataulun yhteydestä kurssin MATERIAALIT -kansiosta.

Details on the schedule
 • Applies in this implementation:

  Tarkennettu aikataulu on kurssin MATERIAALIT kansiossa.