Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijalla on perustietoja syvällisempi käsitys 3D-mallinnuksesta taiteellisen ilmaisun, tilanhahmotuksen ja visualisoinnin välineenä. Opiskelija osaa käyttää digitaalista valoa tilan ja tunnelman luomiseen ja tuottaa 3D-mallista stillkuvamuotoisen tai animoidun presentaation.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.11.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Teemu Määttänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teemu Määttänen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.11.2020-21.12.2112):

Teemu Määttänen
Lecturer in Digital Design Methods in Film, Television and Theatre
Aalto University

School of Arts, Design and Architecture
Department of Film, Television and Scenography
PO BOX 31000
FI-00076 AALTO
FINLAND

Otaniementie 14
Espoo

m. +358 40 168 3334
teemu.maattanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  3D-mallinnus taiteellisen ilmaisun, tilan luonnostelun sekä havainnollistamisen välineenä. Painopiste omien ideoiden visualisoinnissa sekä erilaisissa mallinnuskokeiluissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80 % läsnäolo ja suoritetut harjoitustyöt. Taitojen kehittyminen kurssin aikana, opiskelijan motivaatio ja rakentava osallistuminen. Osallistuminen ensimmäiseen kurssipäivään on pakollista.
  Hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen opiskelijan on oltava läsnä kurssilla ja ajoissa tunneilla. Poissaolo ensimmäisenä kurssipäivänä johtaa automaattisesti kurssilta poistamiseen. Poissaolojen määrä ei saa ylittää 20% kurssin kokonaistuntimäärästä, ja niistä on sovittava etukäteen (poislukien sairastapaukset). Niiden korvaamiseksi on palautettava opettajan kanssa erikseen sovittu ylimääräinen tehtävä määräaikaan mennessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ohjatut ja itsenäiset harjoitustehtävät. Oma projekti.
  Kontaktiopetus 60%
  Ohjattu ja/tai itsenäinen työskentely: 40%

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELO-C5008 3D-mallinnuksen perusteet

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Advanced 3D-modelling, schedule. Subject to change!

  The Blender recap content will be changed to answer questions arising from your projects.


  Tuesday 24.11.

  9-11 get computers + wacom tablets from TakeOut

  11-12 lunch

  12-13 the course start in Zoom (link: )

  13-17 researching the course assingment, independent work - teacher available for help


  Wednesday 25.11.

  10-11 day start, presentations of the plans for the course assingment

  11-12 Blender basics recap in Zoom (core concepts of 3D, navigation, basic tools, workflow)

  12-13 lunch

  13-17 working on the course assingment, independent work - teacher available for help


  Thursday 26.11.

  10-11 day start, Q&A, overview of the assingment progress

  11-12 Blender modelling recap in Zoom (basic modelling, modelling to scale, modelling with reference)

  12-13 lunch

  13-17 working on the course assingment, independent work - teacher available for help


  Friday 26.11.

  10-11 day start, Q&A, overview of the assingment progress

  11-12 Blender sculpting recap in Zoom (textures, UV-maps)

  12-13 lunch

  13-17 working on the course assingment, independent work - teacher available for help


  Tuesday 1.12.

  10-11 day start, Q&A, overview of the assingment progress

  11-12 Blender materials recap in Zoom (textures, shaders, UV-maps)

  12-13 lunch

  13-17 working on the course assingment, independent work - teacher available for help


  Wednesday 3.12.

  10-11 day start, Q&A, overview of the assingment progress

  11-12 Blender rendering recap in Zoom (EEVEE vs Cycles)

  12-13 lunch

  13-17 working on the course assingment, independent work - teacher available for help


  Thursday 4.12.

  10-11 day start, Q&A, overview of the assingment progress

  11-12 Blender lighting recap in Zoom (Light types, 3 point lighting, HDRI)

  12-13 lunch

  13-17 working on the course assingment, independent work - teacher available for help


  Friday 4.12.

  10-11 day start, Q&A, overview of the assingment progress

  11-12 working on the course assingment, independent work - teacher available for help

  12-13 lunch

  13-16 working on the course assingment, independent work - teacher available for help

  16-17 course work presentations, course end, feedback