Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla pyritään hahmottamaan ja ymmärtämään etv-alueen lavastajan, katsojan sekä mediaympäristön erilaisten näyttöjen, kuvaruutujen ja valkokankaiden välistä monimuotoista suhdetta. Tämä tapahtuu viitekehyksessä, jossa yhdistetään filosofisia, tutkimuksellisia ja taiteellisia lähestymiskulmia toisiinsa. 

Laajuus: 7

Aikataulu: 01.12.2020 - 15.01.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kimmo Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maiju Loukola, Kimmo Turunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi toteutuu tietyn, tähän tarkoitukseen valitun taidefilosofisen tematiikan kautta. Kurssin aikana luetaan tematiikkaa avaavia ja siihen eri tavoin liittyviä teoreettisia tekstejä. Luentoihin ja teksteihin pohjautuen kurssilla tuotetaan taiteellisia harjoitteita, ja niistä syntyviä tutkimuksellisia presentaatioita sekä keskustelutilanteita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Opiskelijan aktiivinen läsnäolo ja keskusteleva osallistuminen kurssin sisältöön on keskeisin metodi sekä vaikuttaa osaltaan arviointiin.

  - Kurssisuorituksen hyväksyminen edellyttää kaikkien harjoitteiden tekemistä sekä 80 %:n läsnäoloa ja myös läsnäoloa kurssin ensimmäisenä päivänä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  60 % itsenäistä työskentelyä

  40 % kontaktiopetusta

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -