Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiempaa syvällisemmin, miten energiatekniikan teorioita voidaan soveltaa käytännön elämään ja mitä rajoitteita soveltamiseen saattaa liittyä. Opiskelija tuntee alan liiketoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia sekä alan yhteiskunnallisia näkökohtia ja viranomaissäätelyä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 24.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tuomas Paloposki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Otto Blomstedt, Henrik Holmberg, Ossi Kaario, Simo Kilpeläinen, Simo Kilpeläinen, Jukka Paatero, Tuomas Paloposki, Kari Saari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäisesti ja ryhmissä toteutettavia vierailukäyntejä ja projektitöitä, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin energiateknisiin laitteisiin ja järjestelmiin käytännössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, vierailukäynnit ja projektityöt. Opiskelijat esittelevät töitään itsenäisesti ja ryhmissä. Arvostelussa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa ja kykyä tiedon kriittiseen arviointiin, omien johtopäätösten tekemiseen ja niiden selkeään esittämiseen. Kurssin opetustilaisuuksissa on läsnäolopakko.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  133,5 h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto (5 op) ja ENY-C2002 Energia ja ympäristö (5 op)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information