Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Taidolliset osaamistavoitteet:
1. osaa tarkastella laskennallisesti kokonaisia lämmitys-, ilmankäsittely- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä kaukolämpö- ja voimalaitosprosesseja termodynamiikan pääsääntöjen avulla
2. osaa soveltaa elinkaari- ja systeemiajattelua yllä mainittujen energiajärjestelmien kuvaamiseen ja analysointiin
3. tunnistaa kokonaisten järjestelmien energiatehokkuutta parantavia ratkaisumalleja
4. tuntee energian laatukäsitteen (energy quality) sekä ympäristö- ja päätösanalyysin sovellusmahdollisuudet energiajärjestelmien teknologia-arvioinnissa
5. osaa määrittää energiansäästöpotentiaalit sekä ympäristökuormituksen vähentämispotentiaalit ja perustella energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet laskelmin

Identiteetilliset osaamistavoitteet:
1. löytää paikkansa ja osaa toimia luovasti asiantuntijaryhmässä, jonka tehtävänä on energiatekniikan ongelmanratkaisu avoimella tehtävänannolla
2. osaa kommunikoida energiatekniikan terminologiaa käyttäen asiantuntijaryhmässä ymmärtäen ja ymmärretyksi tullen
3. osaa reflektoida omaa oppimistaan ja hahmottaa yksilölliset sekä ryhmän kehitystarpeet
4. kykenee etsimään lisätietoa kaikista tarjolla olevista lähteistä ja suhtautumaan tietoon ja niiden lähteisiin kriittisesti
5. ymmärtää systeemiajattelun merkityksen oman ammatillisen identiteetin kannalta

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 14.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Alanne

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Alanne

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.08.2020-21.12.2112):

Kari Alanne

kari.alanne@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opitaan periaatteita, joilla energiateknisistä prosesseista ja laitteista rakennetaan kokonaisia energian tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmiä. Yllämainituille järjestelmille opitaan muodostamaan massa- ja energiataseet ja ratkaisemaan ne sekä soveltamaan näiden pohjalta erilaisia analyysimenetelmiä kuten exergia-, elinkaari-, taloudellisia ja päästöanalyyseja. Painopiste on laskennallisissa sovelluksissa ja tekemällä oppimisessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmuodot: Luennot ja oppimistehtävät.
  Oppimistehtävät palautetaan ja pisteytetään. Kurssin loppuarvosana määräytyy oppimistehtävien yhteenlasketun kokonaispistemäärän perusteella. Kurssissa ei ole tenttiä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi arvostellaan syksyllä 2020 hyväksytty/hylätty-periaatteella.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomateriaali (diat)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Termodynamiikan perusteet kuunneltuna

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan etäopiskeluna (syksy 2020).

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt