Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneavusteisten työkalujen perusteet, osaa soveltaa alansa työkaluja ja osaa arvioida työkalujen soveltuvuutta eri kohteisiin. Opiskelija ymmärtää tietokonemallinnuksen luonteen ja rajoitteet sekä mallien hyödyntämistavat teollisuudessa ja tutkimuksessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kaur Jaakma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaur Jaakma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Insinööritieteissä käytettävien työkalujen esittely. Lisäksi valitaan sovellustyyppikohtaisia ohjelmistomoduuleja tarjotuista vaihtoehdoista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, henkilökohtaiset tietokoneharjoitukset.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h
  Tietokoneharjoitukset 40-52 h
  Itsenäinen opiskelu 59-71 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan erikseen.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tautitilanteesta johtuen kurssi järjestetään keväällä 2021 etäänä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin osasuoritukset ovat voimassa vain kurssin aikana, eli kurssin suoritusta ei voi jakaa usealle vuodelle.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tautitilanteesta johtuen kurssi järjestetään keväällä 2021 etäänä.