Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tietää ja ymmärtää insinööritieteiden soveltamisen ja tutkimisen mahdollisuuksia, haasteita ja menetelmiä tulevaisuuspainotuksella.

Laajuus: 3

Aikataulu: 28.10.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markku Kuuva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Kuuva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusalat esiteltyinä kurssin osaamistavoitteiden näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, oppimispäiväkirja/esseetehtävät, erillistehtäviä. Hyväksytyt läsnäolot, oppimispäiväkirja/esseetehtävät ja erillistehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja 2 h/viikko, viikkotehtävät yksilöllisellä aikataululla palautusaikataulun puitteissa.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on korvattavissa Aallon/Eng-koulun tutkintorakenteessa Aalto-opinnoiksi hyväksymällä muulla kurssilla.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information