Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen sujuvaa käynnistymistä ja integroitumista korkeakouluun sekä tutustumista
tiedeyhteisöön.


Kurssin jälkeen opiskelija:

 • osaa käyttää Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä
 • osaa hyödyntää Aalto-yliopiston tarjoamia palveluja
 • tuntee tutkintorakenteen ja korkeakoulun akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt
 • on pohtinut opiskelutavoitteitaan ja opiskelumotivaatiota
 • osaa suunnitella ja seurata ajankäyttöään ja opintojaan ja hyödyntää erilaisia opiskelutekniikoita sekä laatia henkilökohtaisen kehittymisprojektisuunnitelman Personal Development Project Plan, (PDPP)
 • osoittaa osaamistaan oppimisportfolion avulla. Oppimisportfolio voi pitää sisällään konkreettisia tuotoksia, kirjoitusta ja / tai visuaalisia esityksiä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 31.08.2020 - 08.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tuomas Ilmavirta, Tuomas Ilmavirta, Teemu Kokkonen, Jarkko Niiranen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta, Tuomas Ilmavirta, Vesa Kanninen, Teemu Kokkonen, Jarkko Niiranen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korkeakouluun integroituminen, Aalto-yliopiston tietojärjestelmät, akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt, opiskelutaidot, ajankäytönhallinta, opiskeluhyvinvointi, HOPS, henkilökohtainen kehittymisprojektisuunnitelma ja oppimisportfolio.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Orientaatiokurssin pääasialliset työskentelymuodot ovat kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomateriaali, videomateriaali, sähköinen opinto-opas.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENG-A1004 tai ENG-A1008 (2 op)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information