Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 Tutustuu maa- ja kallioperän syntyyn, koostumukseen ja rakenteeseen liittyviin geologisiin prosesseihin. 
 Tuntee yleisimmät mineraalit ja osaa soveltaa tätä tietoa kivilajien määritykseen.
 Tutustuu maaperän ja kallioperän rakenteen, koostumuksen ja ominaisuuksien geofysikaalisiin tutkimusmenetelmiin
 Tuntee maankamaran lujuuteen ja muodonmuutoksiin vaikuttavat ilmiöt ja ominaisuudet, kuten kallion rakoilu ja rapautuminen, maakerrosten huokoisuus, muokkautuvuus ja vedenjohtavuus
 Tuntee pohjaveden esiintymiseen, virtaukseen ja koostumukseen vaikuttavia ominaisuuksia ja veden vaikutuksia maankamaran ja rakennuspohjan kuormituskäyttäytymiseen 
 Tutustuu geologisten prosessien ja ilmiöiden merkitykseen yhdyskuntarakentamisessa ja ympäristön suojelussa.
 Osaa tunnistaa maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet sekä niitä kuvaavien tunnuslukujen määrityksen.
 Tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja osaa määrittää niihin liittyvät parametrit.

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.04.2021 - 04.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jussi Leveinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jussi Leveinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija tutustuu maa- ja kallioperän syntyyn, koostumukseen ja rakenteeseen liittyviin geologisiin prosesseihin, maaperän ja kallio-perän rakenteen, koostumuksen ja ominaisuuksien geofysikaalisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät mineraalit ja osaa soveltaa tätä tietoa kivilajien nimeämiseen. Hän tuntee myös maankamaran lujuuteen ja muodonmuutoksiin vaikuttavat ilmiöt ja ominaisuudet. Tuntee pohjaveden esiintymiseen, virtaukseen ja koostumukseen vaikuttavia ominaisuuksia ja veden vaikutuksia maankamaran ja rakennuspohjan kuormituskäyttäytymiseen. Hän osaa tunnistaa maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet sekä niitä kuvaavien tunnuslukujen määrityksen sekä tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja osaa määrittää niihin liittyvät parametrit. Hän tuntee myös oppimiensa prosessien ja ilmiöiden merkitykseen yhdyskuntarakentamisessa ja ympäristön suojelussa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, pakolliset harjoitukset (kivilajien ja mineraalien tunnistamisharjoitukset, laboratorio- lasku- ja maastoharjoitukset). Mineraali- ja kivilajitentti, teoriapohjainen tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteensä 133h: 24 h luentoja + 30 h harjoituksia + 79h omatoiminen opiskelu.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali ilmoitetaan MyCoursesissa

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa osittain kurssit Yhd-33.1600 Rakennusgeologian perusteet 4 op ja Rak-50.1119 Geomekaniikan perusteet 4 op

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information