Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 10

Aikataulu: 08.09.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henrik Wallén

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.08.2020-21.12.2112):

Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn 050 420 5860, Marvägen 8, rum 2146

Vetenskapligt skrivande, muntlig framställning, text- och talverkstäder: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032

Informationssökning: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi

English workshops: Laura Humphries, laura.humphries@aalto.fi

Kontakta Sofia eller Stina om din fråga gäller mognadsprovet.

Huvudämnesspecifika ansvarslärare och andra kontaktpersoner finns samlade på sidan Kontaktuppgifter.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Studieprestationen 10 studiepoäng omfattar kandidatseminariet, kandidatarbetet och mognadsprovet. Seminariet har obligatorisk närvaro och omfattar föreläsningar och övningar i informationssökning och källhänvisning, vetenskapligt skrivande samt vetenskaplig retorik och argumentation.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektu och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium samt mognadsprovet) registreras i det egna huvudämnet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Se bedömningsblanketterna och anvisningarna på sidan Bedömning av kandidatarbete.

  Handledaren bedömer arbetet och det egna huvudämnets ansvarslärare godkänner studieprestationen.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Studieprestationen 10 sp motsvarar 265 h arbete, som ungefär fördelas enligt följande:

  30 hlektioner, handledarträffar, verkstäder och presentationstillfället (som alla kräver närvaro)
  160 hkandidatarbetet
  30 hövriga uppgifter som lämnas in
  45 hegen tid att förbereda sig på och reflektera över undervisningen


PERUSTIETOJA

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Se seminariets tidtabell på framsidan.

Description

Registration and further information