Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Ymmärtää globaalin konepaja-ja rakennustuoteteollisuuden yrityksen toimintaperiaatteet ja kykenee hahmottamaan konepajatuotantoa kokonaisuutena.

- Tuntee erilaiset tuotantojärjestelmät sekä osaa soveltaa ja arvioida niiden käyttöympäristöä konepaja ja rakennustuoteteollisuuden tuotannossa.

- Osaa luetella konepajatuotannossa käytettäviä tuotantomenetelmiä ja ohjelmistoja sekä ymmärtää eri valmistusteknologioiden perusteet.

- Ymmärtää tuotannon toimitusketjun ja alihankinnan perusteet.

- Osaa määritellä tuotannon laatuasioiden merkityksen.

- Ymmärtää teollisuusautomaation merkityksen tuotantotekniikassa.

- Ymmärtää tuotantotekniikan merkityksen teollisuusyritykselle ja vaikutukset yhteiskuntaan.

- Hahmottaa teollisuusautomaatiokentän ohjelmistotarjontaa.

- Tunnistaa tuotteiden suunnittelun ja toteutuksen välisen vuorovaikutuksen.

- Kykenee hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti tuotantotekniikan alan tietoa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 26.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Juha Huuki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Huuki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle peruskäsitys metalli- ja rakennustuoteteollisuusyrityksen tuotantotekniikasta sekä teollisuusyrityksen toiminnasta. Opiskelija ymmärtää globaalin konepaja- ja rakennustuoteteollisuuden toimintaperiaatteet, kykenee hahmottamaan tuotantoa kokonaisuutena sekä tunnistaa keskeisimmät konepajateollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden tuotantomenetelmät. Kurssissa käsitellään seuraavia asioita:

  - Teollisuusyrityksen tuotantojärjestelmät, toimitusketjut, alihankinta, tuotannon suunnittelu ja ohjaus.
  - Laatujohtaminen ja mittaustekniikat
  - Konepajan tuotantoprosessit
  - Rakennustuotekomponenttien ja moduulien teollinen valmistus
  - Tuotantotekniikan teollisuusautomaatio ja teollisuusohjelmistot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kysymyssarja, harjoitustyö ja tentti. Arvosana määräytyy tentin ja harjoitustyön perusteella.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali ilmoitetaan 1. luennolla

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information