Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osata laatia työpiirustuksia tavallisimpien konepajateknisten valmistusmenetelmien vaatimukset ja ominaisuudet huomioon ottaen. Tietää ja ymmärtää koneenrakennustekniikan keskeisten suunnitteluparametrien, teknisen dokumentoinnin ja valmistusmenetelmien yhteys.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 30.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markku Kuuva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Kuuva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mitoitus, toleranssit, sovitteet, pinnanlaadut ja näihin liittyvät standardienmukaiset merkinnät. Tuotemallit ja työpiirustukset sorvatuille, jyrsityille, hitsatuille ja valetuille kappaleille. Kappaleiden valmistus ja mittaus tuotemallien ja työpiirustusten pohjalta. Suunnitteluparametrien kustannusvaikutukset. Prosessikaavioiden perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetukseen sisältyy luentosarja, pakolliset henkilökohtaiset harjoitustehtävät sekä soveltava harjoitustyö. Kokonaisarvostelu harjoitusten pohjalta, jotka kaikki on suoritettava hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Viikoittain säännöllisesti: 2h luentoja/demoja + n. 4h harjoitusten omakohtaista tekemistä/ryhmätöitä, yhteensä n. 24+56

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pere: Koneenpiirustus 1&2, opetusmonisteita.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENG-A1001 tai vastaavat CAD-valmiudet. Kurssilla käytetään SolidEdgeä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information