Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntea tärkeimmät koneenosat ja osata niiden valinnan ja käytön perusteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 24.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markku Kuuva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Kuuva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät koneenosat sekä osaa valita ja mitoittaa koneenosia tavanomaisiin sovelluksiin. Käsiteltäviä asioita mm: liittämismenetelmät, laakeroinnit, tehonsiirron komponentit, käyttölaitteet ja painelaitteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kokonaisarvostelu harjoitusten pohjalta, jotka kaikki on suoritettava hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Viikoittain säännöllisesti: 3h luentoja/demoja + n. 4h harjoitusten omakohtaista tekemistä, yhteensä n. 36+56

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Björk & al.: Koneenosien suunnittelu; (SanomaPro) ja/tai Kivioja: Konetekniikka; (Otatieto 898)

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kon-41.3003

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan KON-C3001

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ks. kurssiesite/MyCourses.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Pelkästään etätoteutusjärjestelyt keväällä 2021, ks. tarkemmin MyCoursesin ohjeistus.