Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen mekatronisen järjestelmän mikrokontrolleri-ohjauksella, osaa suunnitella yksinkertaisia elektroniikkapiirejä, osaa valita peruselektroniikkakomponentit yleisimpiin käyttötarkoituksiin sekä tunnistaa sulautettuihin järjestelmiin liittyvät peruskäsitteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Kiviluoma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mikrokontrollereiden, sähköisten toimilaitteiden ja perusantureiden käyttö, kytkennät ja ohjelmointi. Takaisinkytketty säätö.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laboratorioharjoitukset, projektityö.

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  KON-C2004 Mechatronics Basics

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista