Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- ymmärrät vielä paremmin sekä arkikielisiä että työelämään liittyviä tekstejä.

- tunnet paremmin espanjankielisten maiden kulttuuria ja tapakulttuuria.

- osaat tärkeimmät kohteliaisuusnormit ja kykenet tunnistamaan merkittävimmät erot espanjalaisen ja oman kulttuurisi ihmisten tavoissa, käytöksessä, asenteissa ja arvoissa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 27.10.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pasi Puranen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Carmen Rodellas Ryhänen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

espanja

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tällä kurssilla opiskelija oppii lisää kielitaitoa ja kulttuuria, erityisesti espanjalaisesta koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä espanjankielisten kulttuurien moninaisuudesta. Opiskelija oppii kuvaamaan kokemuksia, tapahtumia, haluja ja toiveita, sekä puolustamaan lyhyesti omia mielipiteitä ja kuvaamaan suunnitelmia. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy selviytymään suurimmasta osasta tilanteista, joita tulee vastaan matkustettaessa espanjankielisessä maailmassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista ja itsenäistä työskentelyä.

  - Kirjalliset tehtävät (30 %)

  - Suullinen koe (20 %)

  - Kirjallinen koe (50 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 36 t + itsenäinen työskentely 45 t. Mahdollisissa integroiduissa toteutuksissa työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit LC-2150 Español 5 ja LC-2241

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-2350 tai vastaavat tiedot