Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:


- pystyt selviytymään portugalin kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa
- osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi, vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen
- osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran portugalinkielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.01.2021 - 18.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Gabriela Da Silva Barco

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Gabriela Da Silva Barco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

englanti ja portugali

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
  2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (30 %)
  3. Kirjallinen tentti (60 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kontaktiopetus 24 h, monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua
  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-3311

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  0-taso (ei edeltäviä opintoja)