Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa portugaliksi
- pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä
- osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen
- kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut)
- pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa
- tunnet jossakin määrin portugalinkielisten maiden tapakulttuuria

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Gabriela Da Silva Barco

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Gabriela Da Silva Barco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso: A1. Tavoitetaso: A1.2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

englanti ja portugali

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen ja arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
  2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (30 %)
  3. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kontaktiopetus 0-24 h monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua. Kurssi voidaan toteuttaa myös täysin verkkokurssina.

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-3312

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-3110 Portugali 1 (3 op) tai vastaavat tiedot