Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- You will manage in Portuguese in common communication situations at work and everyday life. 
- You will be able to write short messages and give information about your own work or business. 
- You will be able to take part in conversations in familiar situations relating to your own work and everyday life.
- You can handle the most common situations when traveling in a Lusophone - speaking country.
- You will know the vocabulary and terminology associated with leisure activities
- You will be able to tell about your life stages and your work / company history
- You will have some familiarity with the customs of the Lusophone countries.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Gabriela Da Silva Barco

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Gabriela Da Silva Barco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso: A1.2 Tavoitetaso: A2.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

englanti ja portugali

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Learning more about the basic grammatical structures of Portuguese and expanding your basic vocabulary for everyday purposes, acquiring a limited economics vocabulary and managing in common communication situations at work and in everyday life, and getting to know some customs of the Portuguese-speaking world.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
  2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (30 %)
  3. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kontaktiopetus 0-24 h monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua. Kurssi voidaan toteuttaa myös täysin verkkokurssina.

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-3120 Portugali 2  (3 op) tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information