Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Osaat kuvailla asioita entistä yksityiskohtaisemmin.
- Kykenet keskustelemaan elämäntilanteesta (esim. missä asutaan, opiskellaan ja tehdään töitä, ollaanko naimisissa jne.).
- Osaat ilmaista koittamista (esim. maistaa tai kokeilla päälle).
- Pystyt pyytämään toiselta palvelusta sekä kiittämään siitä.
- Tunnistat muodollisen ja tuttavallisen rekisterin erot ja hallitset tuttavallisen keskustelun perusteet.
- Osaat 45 uutta kanji-kuvamerkkiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 28.01.2021 - 22.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tytti Tuomi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tytti Tuomi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso A2.1.Tavoitetaso A2.2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän perussanaston syvempi omaksuminen, muodollisen ja tuttavallisen rekisterin erojen hahmottaminen, työelämän ja vapaa-ajan asioimistilanteiden harjoittelu sekä syvempi tutustuminen tapakulttuuriin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Kontaktiopetus 0-36 h
  2. Aktiivisuus ja pakolliset tehtävät (60%)
  3. Lopputentti (40%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Monimuotokurssi, jossa toteutustavasta riippuen kontaktiopetuksen määrä voi vaihdella: 0-36 h
  Opiskelijan itsenäinen työ, pakolliset tehtävät, lopputentti ja tenttiin valmistautuminen toteutustavasta riippuen 45-81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-3330 Japani 3 tai vastaavat taidot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information