Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

- ymmärrät yksinkertaisia ranskankielisiä arki- ja työelämän viestintätilanteita. Tunnistat esimerkiksi usein ympärilläsi käytävän keskustelun aihepiirin.

- tunnet jonkin verran työelämän perusterminologiaa. Osaat esitellä yrityksen tai toimialan pääpiirteittäin suullisesti ja kirjallisesti.

- osaat keskustella monista itsellesi tärkeistä asioista yhteistyössä puhekumppanisi kanssa.

- ymmärrät pääasiat lyhyehköistä arki- ja työelämän teksteistä.

- olet tutustunut ranskankielisiin maihin ja alueisiin ja tunnistat niiden kulttuurisia erityispiirteitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.01.2021 - 18.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): David Erent

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Päivi Lehto-Peura

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: A2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, englanti, ranska

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Kurssilla käsitellään menneen ajan ilmaisuja ja harjoitellaan siihen liittyviä viestintätilanteita sekä kerrataan ja täydennetään aikaisemmin opittuja kielen rakenteita. Jatketaan perehtymistä ranskankielisten maiden kulttuuriin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

    2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)

    3. Suullinen koe ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

    4. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    - kontaktiopetus 36 h

    - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070)

     

     

     

Korvaavuudet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Korvaa kurssin LC-4112 Français 2 - työelämän ranskaa  (3 op)

     

Esitiedot
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    LC-4320 Ranska 2 (3op) tai vastaavat tiedot