Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- hallitset entistä paremmin ranskan keskitason verbiopin (menneet muodot, passiivi ja subjunktiivi) sekä persoonapronominit.

- hallitset monipuoliseen kirjoittamiseen vaadittavia lauserakenteita. 

- osaat kuvailla yksinkertaisia prosesseja.

- osaat perustella oman näkemyksesi.

 

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.09.2020 - 16.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): David Erent

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso: A2 Tavoitetaso: B1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ranska

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tarkistetaan ranskan kieliopin perusteet ja syvennetään keskitason verbirakenteiden sekä persoonapronominien hallintaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Itsenäisesti suoritettavat harjoitustyöt oppimisalustalla

  - Kirjalliset tehtävät

  - Kuullunymmärtämistehtävät

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen työskentely MyCoursesissa: 81 h
  Ei kontaktiopetusta

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkomateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-4203 Grammaire française.

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-4350 tai vastaavat tiedot