Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Projets francophones BIZ on projektiopintokokonaisuus, jossa opiskelija voi päättää omat oppimistavoitteensa opettajan avustuksella. Opiskelijan projektin on liityttävä työ-, liike- tai talouselämään. Projektin tavoitteet voivat sisältää sekä kieli- ja viestintätaitoja että kulttuurisia taitoja.

Projektina voi toimia esim. opintomatka ranskankieliseen maahan, yhteistyö Ranskan instituutin kanssa jne. 

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.09.2020 - 16.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): David Erent

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ranska

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisällöt neuvotellaan opiskelijan ja opettajan kesken.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus, työmuodot ja arvostelukriteerit neuvotellaan opiskelijan ja opettajan kesken. Arvostelu perustuu raporttiin tai portfolioon.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  81 - 108 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oma materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-4201 Projets francophones BIZ.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-4371 tai LC-4372 tai vastaavat tiedot