Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Selviydyt yleisellä tasolla (B1) työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, esim. sähköpostiviestinnässä, esityksissä ja small talk -tilanteissa.
 • Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi.
 • Ymmärrät ruotsinkielisiä, omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Isabella Fröjdman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1-B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi, apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, esim. småprat -tilanteiden harjoittelu ja sähköpostin kirjoittaminen
  • oman alan sanaston harjoittelua kirjoitustehtävissä ja suullisissa harjoituksissa
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kirjalliset tehtävät
  • Keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • Jatkuva arviointi, joka perustuu niin aktiivisuuteen kuin suulliseen ja kirjalliseen taitoon

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 4 - 36 h, itsenäinen työskentely 45 - 77 h. Lähiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan. Kurssin toteutustapa voi olla esimerkiksi integroitu, intensiivinen tai verkossa toteutettava. Verkkokurssitoteutus on 2 periodin mittainen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan ohjeiden mukaan

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25. Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma ENG, CHEM, ELEC tai SCI".

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information