Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Kurssin suoritettuasi osaat pitää lyhyen, havainnollisen esitelmän esim. omaan alaasi liittyen.
 • Osaat myös keskustella ja esittää kysymyksiä eri aiheista Aalto-yliopistoon ja/tai työelämään liittyen.

Laajuus: 1

Aikataulu: 02.02.2021 - 16.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Johanna Mäkelä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1-B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kurssilla harjoittelet oman esitelmän pitämistä esim. omaan alaan liittyen.
  • Kurssilla harjoittelet havainnollistamaan omaa esitystäsi sekä keskustelemaan omasta aiheestasi.
  • Kurssilla saat harjoitella kysymysten esittämistä ja keskustelua ryhmässä.
  • Osaan esityksistä liittyy itsearviointi. Tämä kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin
  • Oman esitelmän pitäminen ja itsearviointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • kontaktiopetus 6 h
  • opiskelijan valmistautuminen tunneille 21 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan ohjeiden mukaan