Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tulet toimeen työ- ja arkielämän yksinkertaisissa suullisissa viestintätilanteissa
- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- olet tutustunut jonkin verran saksankielisten maiden tapakulttuuriin

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2021 - 29.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Blanco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Ei edeltäviä opintoja. Tavoitetaso: A1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, englanti ja saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden ja -sanaston suullinen ja kirjallinen harjoittelu yksinkertaisissa tilanteissa, kuullunymmärtämisharjoituksia, saksankielisten maiden maantuntemusta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 24/36 h ja itsenäinen opiskelu 57/45 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät (30%) ja kirjalliset kokeet (70 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (kontaktiopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppikirja Blanco-Kudel: Freut mich 1 (Otava 2017) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6001 Saksa 1 - työelämän saksaa (3 op)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  0-taso (ei edeltäviä opintoja)