Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tulet toimeen arki- ja työelämän tavallisissa suullisissa viestintätilanteissa
- osaat laatia kirjallisia viestejä
- tunnet jossakin määrin saksankielisten maiden tapakulttuuria

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.03.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hans-Joachim Schulze

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: A2.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, englanti ja saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden täydentäminen, perussanaston laajentaminen, keskeisten viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, saksankielisten maiden maantuntemusta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 24/36 h ja itsenäinen opiskelu 57/45 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät (30%), kirjalliset kokeet (70 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Blanco-Kudel: Freut mich 2 (Otava 2018) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-6002 Saksa 2 (3 op).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6001 Saksa 1 työelämän saksaa tai LC-6310 Saksa 1 tai vastaavat tiedot